งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

ผู้เชียวชาญด้านการจัดการข้อมูล การเงิน , นักศึกษา และอื่น ๆ

pkaesine@eng.psu.ac.th

ผู้นำด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ และระบบ Automation

thawat.va@psu.ac.th

ผู้ชำนาญการด้านการออกแบบ UI/UX และ Mobile App

ykraisuwan@eng.psu.ac.th

ผู้เชียวชาญด้านการทดสอบระบบ

jpongpun@eng.psu.ac.th
Slide
SaaS

Software as a Services เราได้พัฒนาซอฟต์แวร์ ภายใต้การจัดการ ควบคุมให้มีความยืดหยุ่นสูง และรองรับการปรับเปลี่ยนของเทคโนโลยีสมัยใหม่

Slide
Microservices

พัฒนาระบบสารสนเทศด้วยเพลตฟอร์มใหม่บนสถาปัยกรรมไมโครเซอร์วิส เพื่อรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่

previous arrow
next arrow