เมนูการใช้งาน

  • S5
  • s4
  • wellcome

การใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย PSU WiFi (802.1x)

กำหนดการฝึกอบรบ

Incomming Training Course

Easy Mobile Programing with React Native

สำหรับนักวิชาการคอมพิวเตอร์และผู้สนใจการพัฒนา Mobile App สามารถนำไปใช้งานได้ทั้ง Android และ iOS พัฒนาด้วย React Native รายละเอียด..โปรดติดตาม

Digital Media Tech

สำหรับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีโสตฯ เช่น การบันทึกภาพ ถ่ายทำวิดีโอ ถ่ายทอดสด Live ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาเรียนรู้ทั้งหลักการและแนวปฏิบัติที่ดี สำหรับงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์กันครับ

IT News

แหล่งที่มา : www.blognone.com