Slide
บริการสำหรับนักศึกษา
เรามีบริการที่ครบครันสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. เช่น บริการระบบ Internet WiFi ที่ครอบคลุมทั้งในห้องเรียนและจุดนั่งผักผ่อนตามบริเวณอาคารครอบคลุมทั่วทั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์
Main
บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์

สำหรับอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

MATLAB

ซอฟต์แวร์ทางด้านวิศวกรรมที่สามารถนำไปศึกษาวิจัยได้ในทุกสาขา

SolidWorks

ซอฟต์แวร์ทางด้านการออกแบบเชิงวิศวกรรม โมเดลหรือแบบจำลอง 3D

Adobe Creative Cloud

ซอฟต์แวร์ทางด้านการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น Adobe Premire , Acrobat DC

MATLAB
MATLAB

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกันจัดหา MATLAB (A Campus-Wide License) ให้ คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ใช้ได้ ระยะเวลา 3 ปี

โดยอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย สามารถเข้าใช้งานโปรแกรมได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ Mathworks ใส่ชื่อมหาวิทยาลัยที่ช่อง Search เข้า Sign in ถ้ายังไม่มี Account ให้สมัคร ด้วย อีเมลของมหาวิทยาลัย เพื่อ Donwload Software ได้ทุกตัวตามต้องการ

border_color
วิธีการลงทะเบียน
Video
laptop_chromebook
วิธีการติดตั้ง
Video
การลงทะเบียนและการติดตั้ง
PDF
SolidWorks
SOLIDWORKS

SOLIDWORKS 2021 SP3
สำหรับบุคลากรและนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เท่านั้น หาหพบปัญหาในการ Download หรือการติดตั้งใช้งานกรุณาติดต่อ คุณกฤษณะ คีรีวัลย์ kkritsan@eng.psu.ac.th

Adobe
Adobe Creative Cloud

ชุดซอฟต์แวร์สำหรับบุคลากร อาจารย์ นักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มี Acccount google for education example@psu.ac.th

Slide
PSU INTANIA BUDDY

โมบายแอพพลิเคชันที่ทางฝ่ายคอมฯ ได้พัฒนาขึ้นสำหรับนักศึกษา ที่จะมาช่วยเป็นเพื่อนคู่หู ช่วยสนับสนุนการเรียนของนักศึกษาไปตลอดจนจบการศึกษาและถึงจนศิษย์เก่า เช่น การตรวจสอบตารางเรียน ตารางสอบ การเลือกสาขาวิชา เป็นต้น

Slide
ติดตามข่าวสาร

นักศึกษาสามารถติดตามข่าวสารที่ทางคณะฯ และหน่วยงานได้ประชาสัมพันธ์ได้ผ่านหน้าแรกของแอพได้ทันที

Slide
แจ้งเตือน

Notification ไม่พลาดกำหนดการณ์สำคัญ ในทุก ๆ เทอม จะมีเจ้าหน้าที่คอยส่งการแจ้งเตือนสำคัญเสมอ

previous arrow
next arrow
Slide
Internet PSU-WiFi
การเชื่อมต่อกับ Laptop/Notebook

รองรับการเชื่อมต่อได้ทุกระบบปฏิบัติการ Windows / Mac OS / Linux

การเชื่อมต่อกับ Smart Phone

รองรับการเชื่อมต่อได้ทั้ง iOS / Android
เชื่อมต่อง่ายและรวดเร็ว

บริการ WiFi จาก TRUE / AIS

สำหรับผู้ที่มีเพคเกจจากผู้ให้ริการ True Move H หรือ AIS สามารถเลือกเชื่อมต่อ WiFi แบบไม่อั้น