Block
สร้างสรรค์
บริการ
การพัฒนา
การช่วยเหลือ
เพื่อ
ก้าวไปสู่ยุคดิจิทัลด้วยกัน
ECS 's Chatbot

บริการช่วยเหลือ การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเองผ่าน LINE Chatbot พัฒนาโดย นายวันชัย แซ่ลิ่ม

touch_app
บริการ Online

ระบบสารสนเทศที่ให้บริการสำหรับบุคลากร เพื่ออำนวยความสะดวก ทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ

บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์

สำหรับบุคลากร อาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและในงานสำนักงาน

แบบฟอร์มขอใช้บริการ Online

สะดวก รวดเร็ว กับการขอใช้บริการที่ไม่ต้องใช้กระดาษอีกต่อไป

Slide 1
LINE Chatbot

สวัสดีครับ..ผมคือ ECS Chatbot ที่จะมาช่วยเหลือคุณ ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันภายในสำนักงาน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับ Printer Internet Wifi คุณสามารถป้อนคำถามมาได้ตลอดเวลา

สวัสดีครับ..ผมคือ ECS Chatbot ที่จะมาช่วยเหลือคุณ ในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันภายในสำนักงาน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับ Printer Internet Wifi คุณสามารถป้อนคำถามมาได้ตลอดเวลา

Slide 2
มีเมนูลัด

เราได้รวบรวมเมนูลัดที่จะช่วยให้คุณเข้าถึงบริการของเราได้รวดเร็วขึ้น เช่น แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ ลงเวลาปฏิบัติงาน จองห้องเรียน/ห้องประชุม เป็นต้น

เราได้รวบรวมเมนูลัดที่จะช่วยให้คุณเข้าถึงบริการของเราได้รวดเร็วขึ้น เช่น แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ ลงเวลาปฏิบัติงาน จองห้องเรียน/ห้องประชุม เป็นต้น

Slide 3
เราจะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

เราจะปรับปรุงบริการ LINE Chatbot นี้ให้มีความฉลาดมากยิ่งขึ้น ตอบคำถามได้ตรงกับความต้องการยิ่งขึ้น

เราจะปรับปรุงบริการ LINE Chatbot นี้ให้มีความฉลาดมากยิ่งขึ้น ตอบคำถามได้ตรงกับความต้องการยิ่งขึ้น คุณสามารถส่งความต้องการของคุณมาได้เสมอ

Main
บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์

สำหรับอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

MATLAB

ซอฟต์แวร์ทางด้านวิศวกรรมที่สามารถนำไปศึกษาวิจัยได้ในทุกสาขา

SolidWorks

ซอฟต์แวร์ทางด้านการออกแบบเชิงวิศวกรรม โมเดลหรือแบบจำลอง 3D

Adobe Creative Cloud

ซอฟต์แวร์ทางด้านการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น Adobe Premire , Acrobat DC

MATLAB
MATLAB

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกันจัดหา MATLAB (A Campus-Wide License) ให้ คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ใช้ได้ ระยะเวลา 3 ปี

โดยอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย สามารถเข้าใช้งานโปรแกรมได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ Mathworks ใส่ชื่อมหาวิทยาลัยที่ช่อง Search เข้า Sign in ถ้ายังไม่มี Account ให้สมัคร ด้วย อีเมลของมหาวิทยาลัย เพื่อ Donwload Software ได้ทุกตัวตามต้องการ

border_color
วิธีการลงทะเบียน
Video
laptop_chromebook
วิธีการติดตั้ง
Video
การลงทะเบียนและการติดตั้ง
PDF
SolidWorks
SOLIDWORKS

SOLIDWORKS 2021 SP3
สำหรับบุคลากรและนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เท่านั้น หาหพบปัญหาในการ Download หรือการติดตั้งใช้งานกรุณาติดต่อ คุณกฤษณะ คีรีวัลย์ kkritsan@eng.psu.ac.th

Adobe
Adobe Creative Cloud

ชุดซอฟต์แวร์สำหรับบุคลากร อาจารย์ นักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มี Acccount google for education example@psu.ac.th

Slide
Internet PSU-WiFi
การเชื่อมต่อกับ Laptop/Notebook

รองรับการเชื่อมต่อได้ทุกระบบปฏิบัติการ Windows / Mac OS / Linux

การเชื่อมต่อกับ Smart Phone

รองรับการเชื่อมต่อได้ทั้ง iOS / Android
เชื่อมต่อง่ายและรวดเร็ว

บริการ WiFi จาก TRUE / AIS

สำหรับผู้ที่มีเพคเกจจากผู้ให้ริการ True Move H หรือ AIS สามารถเลือกเชื่อมต่อ WiFi แบบไม่อั้น