กรณีโดนระงับไปแล้วให้ติดต่อไปที่สำนักนวัตกรรมดิจัทัลและระบบอัจฉริยะ โทรภายใน 2082 อีมเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.