ขั้นตอนการใช้บริการ Remote Desktop (เฉพาะในช่วงสถานการณ์ COVID-19)

สำหรับนักศึกษาที่มีการเรียนในวิชาปฏิบัติ ที่จำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เช่น MATLAB / SolidWork  เป็นต้น

 1. นักศึกษา
     ติดต่ออาจารย์ผู้สอนในรายวิชาเพื่อแจ้งความประสงค์จะขอใช้บริการ Remote Desktop
 2. อาจารย์
     จะดำเนินการประสานงานไปยังฝ่ายคอมพิวเตอร์
 3. ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรม

     เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ จะดำเนินการแจ้งให้ผู้รับผิดชอบรับทราบ

 4. เจ้าหน้าที่

     จะดำเนินการเปิดเครื่องให้พร้อมใช้งาน

จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถเปิดให้บริการได้ 20 เครื่อง

หากพบปัญหาการใช้งาน
ติดต่อคุณกฤษณะ คีรีวัลย์ kkritsan@eng.psu.ac.th

การเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือในการใช้งาน

screen_share

นักศึกษาจำเป็นต้องมีอุปกรณ์และโปรแกรมที่จำเป็นต้องใช้ด้งนี้

1. Notebook / PC / Tablet / iPad อุปกรณ์ที่ต้องการแสดงผลหน้าจอที่มีขนาด 8 นิ้วขึ้นไป "แนะนำให้ใช้ Notebook หรือ PC"

2. Internet ที่มีความเร็ว 2 Mbps ขึ้นไป

3. ติดตั้งโปรแกรม FortiClient VPN สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายเสมือนในมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถใช้งาน Remote Desktop ได้  การติดตั้งและการใช้งาน

4. ติดตั้งโปรแกรม Team Viewer สำหรับการ  การติดตั้งและการใช้งาน

4. ติดตั้งโปรแกรม Windows Remote Desktop  การติดตั้งและการใช้งาน

เว็บไซต์นี้ใช้ Cookie

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ แสดงเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์